Erinox

Go Green

Okoljske dejavnosti

Kot globalni dobavitelj široke zbirke električnih orodij, ki ljudem pomagajo pri gradnji domov in bivalnega okolja, je bistvenega pomena upoštevanje vpliva našega življenjskega sloga na okolje in zavedanje, da nas okoljska vprašanja, kot je globalno segrevanje, neposredno zadevajo. Celotna skupina Makita si prizadeva ustvarjati družbo, naravnano v trajnostno recikliranje, ki združuje okolje z ekonomijo tako, da preverja svoje poslovne aktivnosti in življenski slog od spodaj navzgor.

Vzpostavili smo dolgoročne cilje za varčevanje z energijo, zmanjševanje emisij CO2, doseganje ničelne emisije odpadkov in zmanjševanje uporabe posebnih kemikalij, izvajamo pa tudi dejavnosti za ohranjanje okolja z vsakoletnim zastavljanjem številčnih vrednosti teh ciljev. Naši izdelki vključujejo električna orodja, ki uporabljajo lahke trajne litij-ionske baterije, nadaljevali pa bomo tudi z razvojem izdelkov, ki so prijazni tako do uporabnikov, kot do okolja.

Ekstremna litij-ionska tehnologija (LXT)

Litij-ionska baterija se odlikuje po visoki napetosti, visoki gostoti energije in majhni spontani razelektritvi. Je lahka in kompaktna ter ima visoko energijsko učinkovitost. LXT dosega hitro polnjenje in dolg življenjski cikel s kombinacijo litij-ionske baterije in optimalnega sistema polnjenja. Sistem polnjenja Optimal Charging System, značilen za Makito, prilagodi proces polnjenja stanju vsake baterije. Integrirana vezja (IC), tako v bateriji, kot v polnilniku med seboj izmenjujejo informacije.

Tehnologija proti tresljajem (AVT)

AVT je tehnologija, ki zmanjšuje tresljaje, ki z orodja prehajajo na roke upravljavca. Vgrajen dinamični absorber tresljajev uravnovesi tresljaje z nasprotnim delovanjem in tako zmanjša nelagodje upravljavca.

Makita mini 4-taktni motor (MM4)

MM4 je majhen 4-taktni motor. Kot 4-taktni motor se odlikuje po visoki učinkovitosti porabe goriva in čistih izpušnih emisijah. Je prav tako majhen in močan kot 2-taktni motor. Stopnja emisij HC + NOx (ogljikovodiki in dušikovi oksidi) je desetkrat manjša kot pri 2-taktnih motorjih, ter mnogo manjša od strogo določenih mejnih vrednosti emisij, določenih v Združenih državah in v Evropi.

RoHS skladnost

Od leta 2007 ni bil na nobeno lokacijo odposlan noben izdelek, ki bi vseboval snovi, ki jih omenja Direktiva o omejevanju nekaterih nevarnih snovi (RoHS) (direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi), ki je v EU v veljavi od 1. julija 2006.*

Zelo malo naših izdelkov spada med izdelke, ki jih omejuje kitajska direktiva RoHS (Upravni ukrep za nadzor onesnaževanja, ki ga povzročajo elektronsko informacijski izdelki), ki je stopila v veljavo marca 2007 in ki smo jo upoštevali že od samega začetka.

* Z izjemo motornih izdelkov, pnevmatskega orodja in velikega orodja za gozdarska dela, ki jih RoHS ne vključuje.

Omejevanje nevarnih snovi

  • Svinec
  • Živo srebro
  • KadmijHeksavalentni krom
  • Polibromirani bifenili
  • Polibromirani bifenil etri

Skladnost z REACH

Pravne omejitve glede nevarnih snovi, ki jih izdelki vsebujejo, so postale še strožje z uredbami kot je REACH (Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je v EU stopila v veljavo junija 2007. Od 2009 je Makita raziskovala, upravljala in poročala o informacijah glede vsebnosti snovi, ki vzbujajo zelo visoko zaskrbljenost (SVHC) glede na REACH. Število SVHC-jev je še bolj naraslo v letu 2010, in potrebno je nadaljnje zbiranje informacij o kemijski vsebnosti, te obveznosti pa Makita nedvomno izpolnjuje.

 

Energy Star

Energy star, program ameriške agencije za varstvo okolja (EPA), ki promovira energijsko učinkovite izdelke in smernice. Energy star priznava široko paleto izdelkov, ki so energijsko učinkoviti in okolju prijazni, vključno z gospodinjskimi aparati, industrijskimi stroji in računalniki. Če ti izdelki ustrezajo zahtevam Energy star programa, lahko nosijo Energy star logo. Polnilniki Makita (npr. DC18RA, DC18SD itd.) porabijo manj energije od drugih polnilnikov, zato so upravičeni do Energy star certifikacije.